Psychotherapie

Psychotherapie is een zoektocht naar het persoonlijke, naar het verstoorde evenwicht van iemand in zichzelf en met zijn omgeving. Er zijn moeilijkheden en mogelijkheden.
We zoeken naar dingen van vroeger die nog dwarszitten in het heden.
We proberen weer beweging te brengen.
We zoeken naar nieuwe ervaring, nieuwe mogelijkheden, nieuw denken en gedrag.
We gaan naar de diepte van het verleden zonder het doorgaande heden te verwaarlozen.

In vaktermen: psychotherapie vertegenwoordigt de open psychodynamische benadering die zich onderscheidt van zowel de gestructureerde cognitieve therapieën als van de psychiatrie.

Voor wie

Therapie is voor mensen die onvrede hebben of een psychische crisis doormaken, wat vaak samen gaat met lichamelijke klachten. Ze zijn angstig of wantrouwend. Somber. Kwaad of verdrietig. Erg afhankelijk, of kunnen zich moeilijk aanpassen. Ze hebben last van impulsief gedrag, of kunnen juist nooit een beslissing nemen. Er zijn moeilijkheden in het contact met anderen, problemen in een relatie of op het werk. Vaak is er weinig gevoel van eigenwaarde.

Waar gaat het om

Therapie heeft vooral te maken met jezelf beter leren kennen.
Aan de donkere kant je moeilijkheden, je blinde vlekken, je onmogelijke gedrag soms. Je schaamte, kwaadheid of wanhoop.
En aan de zonzijde je talenten, mogelijkheden. Je wil. Je verlangen en hoop.
Dit alles is gevormd in een geleefd leven, van jongs af aan. Genen, gezinsverhoudingen en ervaringen. Patronen en gewoontes die zich hebben ontwikkeld. Wat we nu voelen, ervaren, wordt gestuurd door dat wat in ons opgeslagen ligt. Maar dat is niet onveranderlijk. We kunnen vrijer worden, opener, tegenover onszelf en anderen. Onze houding en gedrag kunnen veranderen.

In de Psychoanalyse is honderd jaar gewerkt en gedacht langs deze lijnen. Het onbewuste en ons bewustzijn. De invloed van het verleden in het heden. Hoe een mens mechanismen ontwikkelt om de werkelijkheid te hanteren, met anderen om te gaan. En hoe dat alles ook zichtbaar en voelbaar wordt in de therapeutische uren, in de relatie met de therapeut. Het is interessant om jezelf grondig te leren kennen. Je eigen “grond” in te nemen.
Het gaat om helingsprocessen, en om bewustwording, inzicht en betekenis. Betekenis voor jou.
En het gaat om je plek in de wereld. Wat je doet, wat je wilt en hoe je je tot anderen verhoudt.

Gestalt

Gestalt is een benadering waarin de nadruk wordt gelegd op de drie belangrijke bewustzijnsgebieden denken, voelen en lichaamsgewaarwordingen. Steeds opnieuw ontstaan situaties waarin die drie belangrijk zijn, ook in de therapie zelf. Wat denk je, wat voel je, kijk eens naar je lichaam. Ervaring hier-en-nu, in wisselwerking met een ander, met omgeving.
Er kan gewerkt worden met dialogen, dromen, schrijven, tekenen. Kán, niets hoeft.
Uitgangspunt is altijd het gewone gesprek.

Er is veel zoeken en weinig oordeel in therapie.