CV

Tineke J.M. de Vries

Tineke J.M. de Vries (1944)

Na een studie piano en een doctoraal politicologie maakte ik toch mijn vak van dat wat me altijd intens bezighield, mens en psyche.
Ik werkte jaren als trainer/coach op een vormingscentrum en later free lance in instellingen en organisaties. 

Ik volgde een opleiding in Gestalt en Psychosynthese en begon een eigen praktijk in 1987.
In een leertraject bij een psychoanalyticus ontwikkelde ik mij verder in dit vak.

Wat mij fascineert

Hoe iedere nieuwgeborene een proces doormaakt van cel tot volstrekt uniek individu.
Een wordingsproces in voortdurende wisselwerking met een omgeving. Omstandigheden gunstig of minder gunstig.
Altijd die twee kanten: het individu en de ander. Van relatie en familie tot samenleving en maatschappij.
En steeds weer dat ongekende wonder dat de beweging in onze hersenmaterie die sprong maakt naar voorstellingen, ideeën, gedachten. Beelden of muziek.
We weten er al meer van, maar het wonder blijft.

Hoe ieder mens ook last en moeilijkheden kende, verstoring, en manieren vond om daarmee om te gaan. Vaak doen we dat in vicieuze cirkels waaruit we willen ontsnappen.
Er is die belangrijke vraag of diepe psychische trauma's geheeld kunnen worden en hoe we daaraan kunnen bijdragen.
Ieder heeft mogelijkheden en talenten en wat zijn we vaak bang en weerbarstig om die in te zetten.
En er is kennis en inzicht nodig om onze impulsieve reacties te kunnen hanteren in plaats van ze steeds weer uit te leven op een ander.

Ik zoek de antwoorden op de vragen van mijn vak in de psychologie en daarbuiten.
Nu de psychologie zich al meer richt op feiten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek, en op biologie, komt in  therapie de nadruk te liggen op protocollen en medicijnen. Maar er blijft een ruimer mensbeeld nodig. Wij zijn niet ons brein. In ons brein ontstaat steeds opnieuw een individuele gedachtenwereld. Wij hebben levensvragen.
Om de psychologie heen ligt het denken van eeuwen over de "grote" vragen en het wezen van de mens. Men dacht erover in de oudheid, de filosofen hielden zich ermee bezig, de religies. Er zijn zoveel antwoorden, er is zoveel waar. Niets is voor eens en altijd geldig.