Coaching

Bij coaching gaat het om een op het probleem toegesneden traject.
Je loopt in het werk ergens tegenaan, ondervindt moeilijkheden, loopt vast.
Met een coach onderzoek je, dring je wat verder door in het probleem, bezie je het van verschillende kanten. Je kunt weer regie nemen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Ik ben een coach van de oude stempel. Ik hecht aan een menselijke maat in organisaties, instellingen, bedrijven. Je kunt het persoonlijke niet overslaan.
Het boeddhistische spreekwoord: "Als je voor de moeder zorgt, zorgt de moeder voor het kind" kan vertaald worden naar organisaties: "Als er zorgvuldig met de werknemers wordt omgegaan, zorgen zij voor het product".

De persoon

Waar coaching zich richt op persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen, staan zelfkennis en reflectie centraal. We hebben allemaal blinde vlekken die we maar beter kunnen kennen. In die blinde vlekken klopt het beeld dat we van onszelf hooghouden niet met de werkelijkheid. Dan sluipt er starheid in ons functioneren, en worden we afwerend als iemand maar naar ons wijst. Het is zinnig daar tijdig bij stil te staan.

Kennis en vaardigheden

Coaching kan zich ook richten op vaardigheden in samenwerken, in management en leidinggeven. Vaardigheden, kennis en inzicht. Er zijn veel trainingen en cursussen, maar soms behoeft de toepassing van het geleerde net wat meer persoonlijke aandacht.
Denk aan stijlen van leidinggeven, omgaan met verandering en weerstand, gespreksvaardigheden en -technieken, presentatie, de dynamiek in teams.

Loopbaan

Coaching kan nuttig zijn bij een stap in de loopbaanontwikkeling.
Moet het een grote stap worden of kan het kleiner. Waar zit onvrede, welke ambities sluimeren er en wat is reëel. Welke waarden doen mee. Wat moet er geleerd worden.
Vaak zijn onze keuzes nog gemotiveerd door angst: we durven niet te doen wat we echt willen en kunnen, of we springen al in het diepe voor we goed en wel hebben nagedacht.
Dit bezien met iemand die belangeloos meekijkt kan helpen bij het maken van passende keuzes.